توسعه غیراصولی، تهران را 30 سال آبی عقب انداخته است

مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران با اشاره به پروژه های بزرگ مقیاس شهرسازی در تهران که پیوست های زیست محیطی نداشته اند گفت؛ توسعه غیر اصولی تهران را 30 سال آبی عقب انداخته است.

توسعه غیراصولی، تهران را 30 سال آبی عقب انداخته است

صدرالدین علی پور، مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران، در گفت وگو با ایلنا، درباره سیاست های اجرایی که در بحث مدیریت مصرف آب در شهرداری تهران درنظر گرفته شده است، گفت: در بحث فضای سبز نیز حداکثر کوشش برای توسعه سیستم های مکانیزه برای کاهش استفاده از آب در حال اجرا است و همچنین کوشش برای استفاده از گونه های فضای سبز که به کمبود آب مقاوم باشند و با کاشت آنها بتوان در مصرف آب صرفه جویی کرد. همچنین یک سیاست اجرایی با آب و فاضلاب تهران پیگیری می کنیم، تا امکان استفاده از پساب فراهم گردد و به ازای استفاده از پساب در هر متر مکعب آب ، مصرف آب از چاه ها کم گردد و به همین دلیل طی دوسال گذشته تعدادی از چاه ها پلمپ شده است .

مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران در ادامه اضافه نمود: در شهر تهران با وسعت و جمعیتی به این مقدار احتیاجمند اقدامات جدی تر و پیگیری های موثرتر هستیم و همچنین در حوزه قانونگذاری به قانون های سختگیرانه تری احتیاج داریم، زیرا موضوع محیط زیست یکی از موضوعات مهم شهر تهران است که در نظرسنجی صورت گرفته، بیشترین مطالبه مردم از شهرداری به ویژه در حوزه آلودگی هوا بوده است.

علی پور با اشاره به اینکه پروژه های شهرسازی گذشته تهران اکنون به یکی از معضلات شهر تبدیل شده اند، اضافه نمود: سابق بر این پروژه های بزرگ مقیاسی در سطح شهر اجرا شده است که ملاحظات محیط زیستی برای آن دیده نشده است و بعد از اجرا برای آن پیوست محیط زیستی تهیه شده است و علی رغم آنکه هدف از اجرای پروژه خدمت بوده، اما به معضلات شهر تبدیل شده اند.

وی در پاسخ به این سوال که تهران اکنون رکوردار فرونشست در جهان است، تمهیدات شهرداری تهران برای جلوگیری از برداشت بی رویه از چاه ها و آب های زیرزمینی چیست؟ گفت: مولفه اکوسیستم مولفه پیچیده ای است و نمی توان اینگونه فرض کرد، چون یکسال بارش های مناسب و استانداردی اتفاق افتاده است، اوضاع خوب است، خشکسالی 15 ساله، توسعه، افزایش جمعیت ، افزایش بهره برداری از آب های زیرزمینی ما را 30 سال آبی عقب انداخته است، در نتیجه با یک سال بارش ، نمی توان گفت شرایط آبی مناسبی داریم. تازه اگر سطح بهره برداری و توسعه را در همین لحظه متوقف کنیم، 30 سال زمان ضروری است تا به شرایط آبی مطلوب برسیم. فرونشست موضوعی است که در یک دوره یکساله، شش ماهه و حتی در یک دوره مدیریتی مرتفع نمی گردد، زیرا فرایند توسعه و بهره برداری بیش از اندازه از سطح آب های زیرزمینی و همچنین رعایت مطالعات جامع به لحاظ فنی از جمله مکانیک خاک، بافت خاک و نفوذپذیری خاک را در اجرای پروژه ها لحاظ نکردیم. همینطور پروژه هایی که در زیرزمین اجرا شد، برای مثال احداث مترو در یک خط راستا قنات را قطع می نماید و عوارض این توسعه بدون دخالت اصول فنی و کارشناسی سال ها بعد دیده می گردد. در مجموع در صورت وقوع صرفا می توان اقداماتی از جنس مدیریت بحران انجام داد.

وی درباره این نکته که آیا محیط زیست در توسعه زیرساخت های شهری در شهرداری تهران صندلیی دارد؟ گفت: یکی از شاخص های توسعه یافتگی موضوع محیط زیست است، به لحاظ صندلی محیط زیست در شهرداری اتفاقات خوبی در تشکیلات رخ است، در دوره جدید توانستیم پست های سازمانی محیط زیستی در مناطق را افزایش دهیم و به لحاظ برنامه و بودجه علی رغم انقباضی که با شرایط موجود اقتصادی در شهرداری است، کوشش شد تا سطح بودجه به لحاظ اجرایی در مناطق افزایش یابد که آغاز خوبی است. واقعیت این است که نمی توان یکباره و طی یکی دو سال، کمبود توجه به محیط زیست در حوزه شهرداری را جبران کنیم. ساختار شهرداری یک ساختار محلی است که رفتارهای سازمانی مربوط به خود را دارد، به لحاظ اجرایی و عملیاتی در بعضی قسمت ها مقاومت هایی نسبت به اجرای پروژه های محیط زیستی وجود دارد، اما در این دوره گام های خوبی در شهرداری تهران برداشته شده است.

وی درباره طرح کنترل آلودگی هوا که چند روز از اجرای آن می گذرد و پیوست های محیط زیستی لازم را ندارد، گفت: آلودگی هوا یک موضوع سیستمی است و نمی توان به صورت یک بعدی به آن پرداخت. کیفیت خودرو، کیفیت سوخت، معاینه فنی، توسعه حمل ونقل عمومی، توسعه خدمات الکتروینک و در مجموع در حدود 12 نهاد و ارگان در کنترل آن نقش دارند و تنها توجه به یک بخش آن در اثرگذاری طرح موثر نیست، برای مثال تنها نمی توان به معاینه فنی اکتفا کرد، توسعه زیرساخت ها، برای ثبت ورود و خروج حودروها و موارد دیگر باید همراستا با هم کار نمایند تا شاهد کاهش تردد خودرو در سطح شهر باشیم.

مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران در ادامه توضیح داد: این طرح جدیدی است که در جهان نیز به آن پرداخته می گردد و موفقیت آمیز بوده است. طبیعی است مانند هر طرح بزرگ دیگری که در ابتدای اجرا نقدهایی به آن وارد باشد و احتیاج به اصلاحات و نظرات کارشناسی بیشتری داشته باشد، اما اصل آن پذیرفته شده است. طرح باید اجرا گردد و تاثیر آن بر روی ابعاد محیط زیستی، اجتماعی و اقتصادی و کیفیت زندگی مردم دیده گردد و نواقص رفع گردد. اگر این طرح به درستی و با همکاری همه بخش ها انجام گردد می تواند منجر به کاهش آلودگی هوا گردد.

وی با اشاره به اینکه نکته اساسی در حوزه محیط زیست این است که در هر مقیاس جغرافیایی یک ظرفیت زیستی وجود دارد، به ظرفیت شهر تهران که مدت ها است از توسعه لبریز شده اشاره نمود و گفت: تهران با این مقیاس و مساحت، جوابگوی 4 الی 5 میلیون نفر جمعیت است، در حالی که تهران اکنون در حدود 10 میلیون نفر جمعیت دارد، به این میزان جمعیت مهاجری که روزانه به شهر تهران رفت و آمد می نمایند را نیز باید اضافه نمود که بر برد اکولوژیکی شهر و رفت و آمدها و آلودگی هوای شهر تهران اثرگذارند. این اصلی ترین مساله تهران است، نمی توان از زمینی به مساحت معین دوبرابر ظرفیت آن استفاده کرد.

علی پور در ادامه گفت: اولین و مهمترین چالش شهر تهران این است که به دلیل نامتوازن بودن پخش امکانات در تهران، در کمتر از یک درصد کشور، 25 درصد جمعیت جای داده شده است که یک نکته خیلی مهم در تهران است و باید پخش خدمات به سمتی رود که تراکم جمعیت تنها در تهران متمرکز نباشد.

وی اضافه نمود: از طرفی یکپارچه شدن فعالیت های مرتبط با شهرداری نیز باید در دستور کار قرار گیرد، در همه جهان مدیریت یکپارچه وجود دارد، آب و فاضلاب ، کنترل ترافیک، همه زیرمجموعه شهرداری است و یک متولی دارد، اما شهرداری تهران مدیریت یکپارچه ندارد، و هر کدام از دستگاه ها سیاست های واحد خود را دارند و در اجرای یک اقدام هماهنگ با مشکل روبرو هستیم.

علی پور در ادامه توضیح داد: زمانی نگاه توسعه صرف در شهرداری وجود داشت و تراکم بیش از حدی که در بسیاری از مناطق برای رسیدن شهر به بودجه بیشتر رخ داد، باعث شد در آن مقطع با تراکم فروشی کمبودهای اقتصادی را جبران نمایند که اکنون تبدیل به یک معضل شهر شده و هزینه های چندبرابری روی دست شهر گذاشته است. توسعه امروز تهران را به جایی رسانده است که همه مولفه های زیستی آن در یک مرحله بحرانی و خط قرمز قرار گرفته است و به این دلیل که در یک بازه زمانی طولانی ایجاد شده است ، به همان اندازه زمان نیز احتیاجمند است تا اصلاحات انجام گردد.

منبع: همشهری آنلاین

به "توسعه غیراصولی، تهران را 30 سال آبی عقب انداخته است" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "توسعه غیراصولی، تهران را 30 سال آبی عقب انداخته است"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید